Cách dánh Tiếng Việt có dấu trong Diễn Đàn

Hướng dẫn những vấn đề kỹ thuật

Cách dánh Tiếng Việt có dấu trong Diễn Đàn

Gửi bàigửi bởi Thiền Lâm » Thứ 5 03/05/12 10:12

Diễn Đàn đã được add bảng gõ tiếng Việt ...bạn sẽ KHÔNG thấy bảng gõ khi đánh bài nhưng nó tồn tại trong này!
Hiện tại có 3 cách đánh Tiếng Việt (TELEX, VNI, và VIQR)

- Kiểu VNI: Sử dụng các phím số từ 1 --> 9 để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím số nhất định khác như sau:
Số 1 : dấu sắc.
*Ví dụ : a1 = á.
Số 2 : dấu huyền.
*Ví dụ : a2 = à.
Số 3 : dấu hỏi.
*Ví dụ : a3 = ả.
Số 4 : dấu ngã.
*Ví dụ : a4 = ã.
Số 5 : dấu nặng.
*Ví dụ : a5 = ạ.
Số 6 : dấu mũ.
*Ví dụ : a6 = â, o6 = ô, e6 = ê.
Số 7 : dấu ư, ơ.
*Ví dụ : u7 = ư, o7 = ơ.
Số 8 : dấu ă.
*Ví dụ : a8 = ă
Số 9 : thanh ngang.
*Ví dụ : d9 = đ.
Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu VNI, ta gõ như sau : Tie6ng1 Vie6t5 = Tiếng Việt.

- Kiểu VIQR: Dùng các phím có hình dạng giống như các dấu: Sử dụng các phím dấu có sẵn trên bàn phím để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím dấu nhất định khác như sau :
Dấu ’ : dấu sắc.
*Ví dụ : a’ = á.
Dấu ` : dấu huyền.
*Ví dụ : a` = à.
Dấu ? : dấu hỏi.
*Ví dụ : a? = ả.
Dấu ~ : dấu ngã.
*Ví dụ : a~ = ã.
Dấu . : dấu nặng.
*Ví dụ : a. = ạ.
Dấu ^ : dấu mũ.
*Ví dụ : a^ = â, o^ = ô, e^ = ê.
Dấu + : dấu ư, ơ.
*Ví dụ : u+ = ư, o+ = ơ.
Dấu ( : dấu ă.
*Ví dụ : a( = ă
Chữ d : thanh ngang.
*Ví dụ : dd = đ.
Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu VIQR, ta gõ như sau : Tie^’ng Vie^.t = Tiếng Việt.

- Kiểu TELEX: Sử dụng các phím chữ để bỏ dấu và thanh cho các từ không dấu. Nguyên tắc là gõ các từ không dấu và gõ tiếp các phím chữ nhất định khác như sau :
Chữ s : dấu sắc.
*Ví dụ : as = á.
Chữ f : dấu huyền.
*Ví dụ : af = à.
Chữ r : dấu hỏi.
*Ví dụ : ar = ả.
Chữ x : dấu ngã.
*Ví dụ : ax = ã.
Chữ j : dấu nặng.
*Ví dụ : aj = ạ.
Gõ 2 lần nguyên âm : dấu mũ.
*Ví dụ : aa = â, oo = ô, ee = ê.
Chữ w : dấu ư, ơ.
*Ví dụ : uw = ư, ow = ơ.
Chữ w : dấu ă.
*Ví dụ : aw = ă
Chữ d : thanh ngang.
*Ví dụ : dd = đ.
Để đánh từ Tiếng Việt theo kiểu TELEX, ta gõ như sau : Tieengs Vieetj = Tiếng Việt.

*Bộ gõ có 4 tuỳ chọn như sau:
- Auto: Không đánh tiếng Việt. Phím tắt : Alt+o
- Telex: Đánh tiếng Việt theo kiểu Telex. Phím tắt : Alt+o
- VNI: Đánh tiếng Việt theo kiểu VNI. Phím tắt : Alt+n
- VIQR: Đánh tiếng Việt theo kiểu VIQR. Phím tắt : Alt+r
Chân giải thoát nhất trần bất nhiễm
Diệu trang nghiêm vạn pháp giai không

người gởi lời cám ơn đến Thiền Lâm đã cám ơn: 37
agews (Thứ 2 30/11/20 20:53) • akariynofuc (Thứ 7 31/10/20 22:22) • edixihijaloqu (Thứ 4 21/10/20 7:10) • iwufpbidalak (Thứ 2 02/11/20 9:46) • JackCof (Thứ 6 11/09/20 23:09) • ofojorwnoucie (Thứ 5 22/10/20 21:58) • okqonxot (Chủ nhật 25/10/20 20:20) • ufiqarakanoa (Chủ nhật 01/11/20 2:45) • upevija (Thứ 7 31/10/20 16:29) • uvezuamab (Chủ nhật 01/11/20 19:01) và 27 thành viên
Hạng: 100%
 
Thiền Lâm
 
Bài viết: 636
Ngày tham gia: Thứ 7 25/06/11 10:40
Đến từ: Thành Phố Hồ Chí Minh
Đã gởi: 16 lần
Đã nhận: 37 lần

Share On:

Chia sẽ Facebook Facebook Chia sẽ Twitter Twitter

Quay về Hướng dẫn sử dụng


cron